ΠΜΣ «Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Π.Μ.Σ. «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ” είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Τροφίμων,Διατροφής, Γεωπόνων και συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν σε θέματα Μικροβίωμα τροφίμων, το εντερικό μικροβίωμα, τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα και την σύδεση τους με την Δημόσια Υγεία. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης των τροφίμων και των διατροφικών συνηθειών στην υγεία . Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες, που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Υγείας και διατροφής στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των πολιτών, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να αντιμετωπίσουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα στο χώρο των Επιστημών Υγείας, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων Γιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων, καθώς και Φαρμακοποιών και γενικότερα Επιστημόνων Υγείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Τροφίμων, Διατροφής, Γεωπόνων και συναφών τμημάτων που ενδιαφέρονται για τα ανωτέρω θέματα.

Τα μαθήματα παρέχονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διαιτολογίας και Διατροφής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Φυσικοθεραπείας, και Επισκεπτών Υγείας των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3000 ευρώ. Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την 10η Φεβρουαρίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) είτε ηλεκτρονικά στο email : είτε ταχυδρομικά στη Διεύθυνση :

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος,
Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, 6° χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης,
Αλεξανδρούπολη 68100, Υπ΄ όψιν κ. Τσομπανούδη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΜΣ-ΤΡΟΦΙΜΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΚΑΙ-ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ-2022-23

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 23/06/2023 στον σύνδεσμο https://application.hua.gr/ 📍📍

Read More »

ΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική” (https://mschealth.dit.hua.gr/call/) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated