ECTS – ECVET

Το ECTS είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (European Credit Transfer and accumulation System – ECTS). Πρόκειται για ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Καθώς οι μονάδες ECTS χορηγούνται με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον φόρτο εργασίας ενός μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να τις μεταφέρουν από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο προσθέτοντάς τις στο σύνολο μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσουν για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών ή κατάρτισής τους.

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία περιγράφουν τι αναμένεται να ξέρει και να καταλαβαίνει ο εκπαιδευόμενος, αλλά και να είναι ικανός να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μάθησης.

Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους εκπαιδευόμενους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων και την επιτυχή αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι πιστωτικές μονάδες που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο πρόγραμμα, άλλου Ιδρύματος, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+.

Το σύστημα ECTS συμβάλλει στην επικέντρωση της μαθησιακής διαδικασίας στους φοιτητές. Αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας της Μπολόνιας (link), η οποία αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συμβατότητα των εθνικών συστημάτων.

Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες καθώς και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Χάρη στη μεγαλύτερη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων, απλοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες.

Το σύστημα ECTS καθιστά επίσης δυνατή τη συγχώνευση διαφόρων ειδών μάθησης, π.χ. σε πανεπιστήμιο ή σε χώρο εργασίας, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος σπουδών ή μιας προοπτικής διά βίου μάθησης.

Οι μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας και τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα («τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος») ενός μαθήματος ή προγράμματος. 60 μονάδες ισοδυναμούν με ένα πλήρες έτος σπουδών ή εργασίας. Σε ένα σύνηθες ακαδημαϊκό έτος, οι 60 μονάδες κατανέμονται συνήθως σε διάφορες μικρότερες ενότητες.

Ένας τυπικός «πρώτος κύκλος» (προπτυχιακό επίπεδο) αποτελείται από 180 ή 240 μονάδες, ενώ ένας τυπικός «δεύτερος κύκλος» (μεταπτυχιακό επίπεδο), αποτελείται από 90 ή 120 μονάδες, με τουλάχιστον 60 μονάδες στο επίπεδο του δεύτερου κύκλου. Η χρήση των μονάδων ECTS στο επίπεδο του «τρίτου κύκλου» (διδακτορικό επίπεδο) ποικίλλει. Το σύστημα ECTS έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ χρησιμοποιείται επίσης ολοένα περισσότερο και από άλλες χώρες.

Το σύστημα ECTS συμβάλλει επίσης στην αποσαφήνιση και τη διευκόλυνση της χρήσης άλλων εγγράφων, όπως το Παράρτημα Διπλώματος, σε διάφορες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (The European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET) μαζί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, αποτελούν εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας, της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τίτλων/προσόντων που χορηγούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στοχεύει στα εξής:

  • Nα διευκολύνει την επικύρωση και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και γνώσεων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά συστήματα και χώρες, ώστε να μπορούν να προσμετρώνται στα επαγγελματικά προσόντα των ατόμων
  • Nα βοηθήσει στη μεταφορά και συγκέντρωση των μαθησιακών επιτευγμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στην ίδια χώρα, στην προσπάθεια των ατόμων να αποκτήσουν ένα τίτλο/προσόν
  • Nα ενθαρρύνει τη μετακίνηση μεταξύ διαφόρων χωρών και μαθησιακών πλαισίων
  • Nα ενισχύσει τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και μεταξύ των προσόντων που αυτά προσφέρουν
  • Nα αυξήσει τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ, καθώς και να παράσχει στους εργοδότες διασφάλιση ότι για τη χορήγηση τίτλων ΕΕΚ απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις.
 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ECTS – ECVET

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated