ΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ)
  2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ)
  3. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ)
  4. Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Βιοϊατρική Μηχανική (ΦΕΚ 1715/τ.Β΄/17-5-2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, γνωστοποιούν την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τις 10.9.2021

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από:

  1. Την ιστοσελίδα του Προγράμματος
  2. Τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ.: 2610-996493, http://www.ece.upatras.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Κων/νος Μουστάκας

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated