ΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ)
  2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ)
  3. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ)
  4. Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Βιοϊατρική Μηχανική (ΦΕΚ 1715/τ.Β΄/17-5-2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, γνωστοποιούν την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τις 10.9.2021

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από:

  1. Την ιστοσελίδα του Προγράμματος
  2. Τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ.: 2610-996493, http://www.ece.upatras.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Κων/νος Μουστάκας

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated