Θερινό Σχολείο: «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» Θάσος, 10-16 Ιουλίου 2022

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (ΤΕΦ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) διοργανώνει Θερινό Σχολείο (ΘΣ) με θέμα «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», το οποίο θα διεξαχθεί διά ζώσης από 10 έως 16 Ιουλίου 2022 στο νησί της Θάσου. Το ΘΣ διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΟΠΣ: 5047101), το οποίο διεξάγει το ΤΕΦ/ΔΠΘ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» (Παράρτημα Ξάνθης).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated