ΕΚΠΑ

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Διαδικτυακή ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος “ADVICE”

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα του ερευνητικού έργου “ADVICE: Advancing Digital Competence in Higher Education” που χρηματοδοτείται

Read More »

ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», του τμήματος

Read More »

Έκθεση Agri Innovation Expo 2023

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας διανύσει ήδη πάνω από μία εκατονταετία λειτουργίας και προσφοράς, διοργανώνει την 2η Έκθεση Agri Innovation Expo 2023, στις 21-23 Σεπτεμβρίου

Read More »

ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως 29/9/2023 για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και την ανανεωμένη ύλη θα

Read More »

ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated