Συνεργασία πανεπιστημίου UBT της Σαουδικής Αραβίας με ΟΠΑ – Ανταλλαγή φοιτητών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνοποίησης του ΟΠΑ, την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από το University of Business and Technology (UBT) της Σαουδικής Αραβίας.

22 φοιτητές και 8 καθηγητές ως εκπρόσωποι των 4 σχολών του UBT – University of Business & Technology (Business Administration, Engineering, Advertising, Law) φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση των δύο πανεπιστημίων, συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές του ΟΠΑ, συζήτηση των αντιπρυτάνεων και λοιπών καθηγητών του UBT με τους κοσμήτορες των σχολών του ΟΠΑ. Παράλληλα στους φοιτητές του UBT προσφέρθηκε σεμινάριο με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ.

Διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων οι οποίες εστίασαν κατά κύριο λόγο σε θέματα όπως:

  1. Ανταλλαγή φοιτητών σε καλοκαιρινά προγράμματα
  2. Ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
  3. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων

Ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ και υπεύθυνος για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης δήλωσε : «Η έναρξη της συνεργασίας μας με το UBT της Σαουδικής Αραβίας και οι δράσεις που φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε εντάσσονται στη στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι διεθνείς συνεργασίες μας επεκτείνονται διαρκώς και υποστηρίζουν την υλοποίηση του στρατηγικού προσανατολισμού του ΟΠΑ στον τομέα αυτόν».

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated