Συνεργασία πανεπιστημίου UBT της Σαουδικής Αραβίας με ΟΠΑ – Ανταλλαγή φοιτητών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνοποίησης του ΟΠΑ, την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από το University of Business and Technology (UBT) της Σαουδικής Αραβίας.

22 φοιτητές και 8 καθηγητές ως εκπρόσωποι των 4 σχολών του UBT – University of Business & Technology (Business Administration, Engineering, Advertising, Law) φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση των δύο πανεπιστημίων, συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές του ΟΠΑ, συζήτηση των αντιπρυτάνεων και λοιπών καθηγητών του UBT με τους κοσμήτορες των σχολών του ΟΠΑ. Παράλληλα στους φοιτητές του UBT προσφέρθηκε σεμινάριο με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ.

Διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων οι οποίες εστίασαν κατά κύριο λόγο σε θέματα όπως:

  1. Ανταλλαγή φοιτητών σε καλοκαιρινά προγράμματα
  2. Ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
  3. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων

Ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ και υπεύθυνος για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης δήλωσε : «Η έναρξη της συνεργασίας μας με το UBT της Σαουδικής Αραβίας και οι δράσεις που φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε εντάσσονται στη στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι διεθνείς συνεργασίες μας επεκτείνονται διαρκώς και υποστηρίζουν την υλοποίηση του στρατηγικού προσανατολισμού του ΟΠΑ στον τομέα αυτόν».

Share This Post

Recent Posts

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση

Read More »

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated