Συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση Αποβλήτων

Έξι στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει (το μόνο ελληνικό ΑΕΙ) για ακόμη μια φορά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction – EWWR, www.ewwr.eu). Η EWWR είναι μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ενθαρρύνει όλους τους Ευρωπαίους -και όχι μόνο- να προβούν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων τους κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας τον Νοέμβριο. Φέτος, το διάστημα υλοποίησης των δράσεων είναι μεταξύ 18-26 Νοεμβρίου 2023 (14.522 δράσεις). Η φετινή εβδομάδα είναι αφιερωμένη στα απόβλητα συσκευασιών και συνοδεύεται ήδη από σχετική καμπάνια και υλικό: Υλικό για Απόβλητα Συσκευασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει στις 23 και 24 Νοεμβρίου τη δράση CONTAINER: COffee cups and plastic bottles preveNTion as packAgINg waste in the univERsity. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη αποφυγή των αποβλήτων χάρτινων και πλαστικών περιεκτών και καπακιών μέσω της πρόληψης, κυρίως στην κατανάλωση καφέ και εμφιαλωμένου νερού.

Το διήμερο της δράσης θα δοθεί κίνητρο από το κυλικείο του Ιδρύματος για τους πελάτες που θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους κούπα – περιέκτη στην αγορά καφέ. Έτσι εκτός της αποφυγής του περιβαλλοντικού τέλους θα υπάρχει περαιτέρω έκπτωση στην τιμή του καφέ.

Θα δημιουργηθεί μια δημόσια κρήνη με πόσιμο νερό στο χώρο του υπαίθριου κυλικείου για τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικών μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι στα κτήρια του Πανεπιστημίου μπορείτε να αναζητήσετε τα 15 περίπου σημεία με ψύκτες πόσιμου νερού, τα οποία και θα ενισχυθούν περαιτέρω το επόμενο έτος.

Συμπληρωματικά οι δραστηριότητες αυτές θα υποστηριχτούν το επόμενο διάστημα από αναλύσεις νερού από εργαστήριο του Ιδρύματος από διάφορα σημεία δειγματοληψίας στο campus για επιβεβαίωση της καταλληλόλητας του νερού για πόση. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην κοινότητα.

Σας καλούμε να διαμοιράσετε – κοινοποιήσετε το ψηφιακό υλικό και τις σχετικές αναρτήσεις.

Ελπίζουμε στη μαζική συμμετοχή σας και στη διατήρηση των νέων μας συνηθειών και μετά το πέρας της δράσης.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κυκλοφορούμε και χρησιμοποιούμε την ατομική μας κούπα ή δοχείο.


Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated