Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Διεθνές Δίκτυο Scholars at Risk

Στο Διεθνές Δίκτυο Scholars at Risk είναι πλέον ενταγμένο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έπειτα από απόφαση του ιδρύματος για τη συμμετοχή του στο εν λόγω δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 400 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 39 χώρες, με στόχο την προστασία των ακαδημαϊκών από διάφορες απειλές, συμβάλλοντας στην προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και στην αποτροπή επιθέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το Δίκτυο Scholars at Risk ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του παγκόσμιου Scholars at Risk (SAR).

Το ευρωπαϊκό τμήμα πλέον υποστηρίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών στα εθνικά τμήματα και τα συνεργαζόμενα δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη συλλογική φωνή των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλοντας στην ενημέρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων για μία αποτελεσματικότερη προστασία των επιστημόνων και ακαδημαϊκών και για μεγαλύτερο σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας παγκοσμίως.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συνεισφέρει στις περιπτώσεις επιστημόνων και ακαδημαϊκών που αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές όπως π.χ. διακρίσεις, τη λογοκρισία, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τη βία, με στόχο την αντιμετώπιση και την προστασία τους από κάθε είδους απειλή.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated