Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Διεθνές Δίκτυο Scholars at Risk

Στο Διεθνές Δίκτυο Scholars at Risk είναι πλέον ενταγμένο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έπειτα από απόφαση του ιδρύματος για τη συμμετοχή του στο εν λόγω δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 400 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 39 χώρες, με στόχο την προστασία των ακαδημαϊκών από διάφορες απειλές, συμβάλλοντας στην προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και στην αποτροπή επιθέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το Δίκτυο Scholars at Risk ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του παγκόσμιου Scholars at Risk (SAR).

Το ευρωπαϊκό τμήμα πλέον υποστηρίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών στα εθνικά τμήματα και τα συνεργαζόμενα δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη συλλογική φωνή των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλοντας στην ενημέρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων για μία αποτελεσματικότερη προστασία των επιστημόνων και ακαδημαϊκών και για μεγαλύτερο σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας παγκοσμίως.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συνεισφέρει στις περιπτώσεις επιστημόνων και ακαδημαϊκών που αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές όπως π.χ. διακρίσεις, τη λογοκρισία, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τη βία, με στόχο την αντιμετώπιση και την προστασία τους από κάθε είδους απειλή.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated