Σχετικά με εμάς

Ο σκοπός μας

Η «Study in Greece» είναι μη κερδοσκοπική δράση, η οποία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014, με όραμα και σκοπό την προώθηση των σπουδών στην Ελλάδα, καθώς και την παροχή πληροφοριών φοίτησης και διαβίωσης.

Απευθύνεται σε:

  1. αλλοδαπούς φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα (studyingreece.edu.gr)
  2. αλλοδαπούς και ημεδαπούς φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στην Ελλάδα (el.studyingreece.edu.gr)
  3. πρόσφυγες και αιτούντες διεθνούς προστασίας, προκειμένου να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και βαθμίδες εκπαίδευσης (refugees.studyingreece.edu.gr)

 

Η δικτυακή πύλη αποτελεί επίσημη πηγή πληροφόρησης της Ελληνικής πολιτείας για τις σπουδές στην Ελλάδα και έχει την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών (http://www.mfa.gr) και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr). Τα παραπάνω Υπουργεία όπως και οι Ελληνικές Πρεσβείες και Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, φιλοξενούν σύνδεσμο της πύλης «Study in Greece» στις αρχικές σελίδες των δικτυακών τους τόπων, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους.

Η δράση έχει λάβει μια σειρά από διακρίσεις, βραβεύσεις και δημοσιότητα, με εμφανίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και  στις εφημερίδες, ενώ αναπτύσσει δίκτυο εκπροσώπων σε διεθνές επίπεδο.