ΠΜΣ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» – Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2022-2023 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συμπλήρωση 90ECTS, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ, από 01 Ιουνίου έως 08 Ιουλίου 2022 (με courier ή αυτοπροσώπως κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ), φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.acare.med.uth.gr).

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
Γραμματεία ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Υπόψη : Κωνσταντίνα Τζερεμέ
Τηλ.: 2410-685710
e-mail:

O Δ/ντής του ΔΠΜΣ
Αναπλ. Καθηγητής Σωτήριος Ζαρογιάννης

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών τους

Read More »

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated