Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΕΜΠ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτους προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4957/22, αρθρ. 92 παρ.1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρ.28 του Ν.5029/2023, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 08/07/2024 μέχρι και 13/09/2024.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού του ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών & Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού), απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής, και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου με δημοσίευσή του σε έγκριτα περιοδικά ή/και συνέδρια, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής, το οποίο αξιολογείται από μια ενδιάμεση κρίση και από την τελική κρίση εξέτασης της διατριβής.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπουδών είναι τα 3 έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια περάτωσης είναι τα 6 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr εντός της ανωτέρω διορίας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη (ΗΜΜΥ • Προκήρυξη Υ.Δ. Ακαδ. Έτους 2024-2025 (ntua.gr)). Επίσης, δύναται να κληθούν σε συνέντευξη από το Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ή από το μέλος ΔΕΠ που έχει προκηρύξει τη θέση για την οποία υπέβαλαν υποψηφιότητα. Η τελική επιλογή θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής: Τηλ: 210-7724307, 210-7722224, 210-7722820 ή στο e-mail: .

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated