ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς για Διδάσκοντες της Ομογένειας – B’ Κύκλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ» από 1-3-2022 έως 31-12-2022 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του  Δ.Π.Θ. κα Ζωή Γαβριηλίδου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

άτομα που διδάσκουν την ελληνική σε διασπορικές κοινότητες στις Η.Π.Α., στον Καναδά, την Αυστραλία, κλπ. και που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στη διδασκαλία της και να αποκτήσουν πιστοποίηση ή σε αποφοίτους με ΠΕ φιλολόγου, δασκάλου και νηπιαγωγού που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα η προηγούμενη διδασκαλία σε δομή/σχολείο της διασποράς.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος θα:

 1. γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της ελληνικής σε όλα τα επίπεδα ανάλυσής της,
 2. αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ομιλητών Γλωσσών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και των δίγλωσσων ομιλητών,
 3. δημιουργεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο και υλικό για την καλλιέργεια της ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς,
 4. αποκτήσει δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας.
 5. αντιμετωπίζει με ετοιμότητα και ενσυναίσθηση τα γλωσσικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στην πολύγλωσση τάξη, στην οποία συμμετέχουν μαθητές της ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα έχει 10μηνη διάρκεια και εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 420 ωρών που αντιστοιχούν σε 14 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και ενδυνάμωση εκπαιδευτών που διδάσκουν την Ελληνική ως Γλώσσα Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην ομογένεια.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Μέσω του επιτυχημένου αυτού προγράμματος που έτρεξε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δίδεται η δυνατότητα σε διδάσκοντες σε δομές διδασκαλίας της Ελληνικής της ομογένειας ή σε αποφοίτους με ΠΕ φιλολόγου, δασκάλου και νηπιαγωγού να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Ελληνικής όχι ως μητρικής, ούτε ως δεύτερης ή ξένης Γλώσσας, αλλά ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Το πρόγραμμα θα ενδυναμώσει όσους ήδη διδάσκουν την Ελληνική σε δομές της ομογένειας προσφέροντάς τους μια σύγχρονη, εναλλακτική, κατάλληλη παιδαγωγικά οπτική στις πραγματικές ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού αλλά και στις μεθόδους διδασκαλίας που θα πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να υπάρχει ένα ποιοτικότερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, που οδηγήσει με φυσικό τρόπο στην αύξηση της ελληνομάθειας των μαθητών.

Το πρόγραμμα λόγω της διάρκειας, της διάρθρωσης και της θεματολογίας του πληροί τις προϋποθέσεις μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον διορισμό και την υπηρεσιακή εξέλιξη των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών (ενδεικτικά: ν. 4823/2021, ν. 4589/2019). Επομένως, μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη, τα κριτήρια  της οποίας αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται και διαρθρώνεται σε έξι (6) θεματικές ενότητες:

 1. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: Συγκριτική προσέγγιση Ελληνικής & Αγγλικής
 2. Ελληνική Γλώσσα & Ελληνικός Πολιτισμός
 3. Διγλωσσία και Γλώσσες Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 4. Οργάνωση, μεθόδευση και αξιολόγηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 5. Σχεδιασμός μαθήματος και διαχείριση τάξης
 6. Σχεδιασμός και εφαρμογή μηνιαίου προγράμματος (πρακτική άσκηση)

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές με ιδιαίτερη εμπειρία στον σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών και πρότερη συμμετοχή σε Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού και Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας για τον σχεδιασμό Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τη Γλώσσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Κύπρο, Καθηγητές με διεθνή αναγνωρισιμότητα στις κλασσικές σπουδές και τη γλωσσολογία καθώς και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις από τους φοιτητές για το διδακτικό τους έργο.

Οι εκπαιδευτές είναι:

 • Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Aποστολούδα Βασιλική, ΠΔ 407 ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Δόση Ιφιγένεια, ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Κεδράκα Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ
 • Κιοσσές Σπύρος, ΕΔΙΠ ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Λεύκος Γιάννης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ
 • Μαυρέλος Νίκος, Καθηγητής ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Μητσιάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Μίτιτς Λύδια, ΕΕΠ ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Τσομής Γιώργος, Καθηγητής ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Φλιάτουρας Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦ ΔΠΘ
 • Χατζηπαππά Ελίνα, Διδάκτορας ΤΕΦ ΔΠΘ, Διδάσκουσα στο ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής εμπειρίας

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Αξιοποιούνται μέθοδοι σύγχρονης (88 ώρες παρακολούθησης διαλέξεων) και ασύγχρονης διδασκαλίας (332 ώρες  όπου περιλαμβάνεται μελέτη υλικού, εκπόνηση εργασίας, συμμετοχή σε εξέταση, πρακτική άσκηση). Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος διασφαλίζεται η διαρκής επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τη χρήση μέσων τεχνολογίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος ανέρχεται στα 550 € ανά συμμετέχοντα. Το ποσόν αυτό μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 275 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι την 30η Απριλίου 2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Παρέχεται έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ως ακολούθως:

-Υπάλληλοι άλλων ΑΕΙ (ποσοστό έκπτωσης 20%)

-Άτομα με ειδικές ανάγκες (ποσοστό έκπτωσης 30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου, 2. Χρόνια διδασκαλίας σε σχολείο/δομή της διασποράς

Κριτήριο μοριοδότησης και κατάταξης αποτελεί ο βαθμός του πτυχίου. Για τον υπολογισμό των μορίων ο βαθμός του πτυχίου των αποφοίτων συναφούς κλάδου (εκπαιδευτικοί) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (βαθμός πτυχίου Χ 2), ενώ για τους πτυχιούχους άλλων ειδικεύσεων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (βαθμός πτυχίου Χ 1,5).

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες / υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι, κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας θα αποτελέσει η σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δομή/σχολείο της διασποράς.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:       10/12/2021

Καταληκτική ημερομηνία:            10/02/2022

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα είναι:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

2)            Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3)            Σύντομο βιογραφικό έως 3 σελίδες.

2)            Αντίγραφο πτυχίου (εφόσον υπάρχει).

3)            Βεβαίωση διδασκαλίας σε σχολείο/δομή της διασποράς (εφόσον υπάρχει).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον/ην Αλέξανδρο Μαρούδα, τηλεφωνικώς από 9.00-14.00 ώρα Ελλάδος στο (+30)2531039961, ή με email στο .

Πηγή : https://kedivim.duth.gr/index.php/courses/el-lang-omog/

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated