Προκηρύξεις

ΔΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα «Βιοτεχνολογία» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος, και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάση κριτηρίων που αναφέρονται στη

Read More »

ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με

Read More »

ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν δια

Read More »

ΠΜΣ «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»

Read More »

ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας). Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών

Read More »

Προκηρύξεις

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated