Προκηρύξεις

ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 5η χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών

Read More »

ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και

Read More »

ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και

Read More »

ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων

Read More »

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 Διατμηματικό

Read More »

ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Read More »

ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν

Read More »

ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Read More »

Προκηρύξεις

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated