Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ για Μέλη ΔΕΠ έτους 2024

Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ για Μέλη ΔΕΠ έτους 2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, φέρνει σε επαφή τους ακαδημαϊκούς που υπηρετούν σε δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και εξειδικεύονται σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών με φορείς του εξωτερικού που θεραπεύουν τα ως άνω αντικείμενα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και η ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την παρουσία και τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των κοιτίδων του ελληνισμού στο εξωτερικό και της μητροπολιτικής Ελλάδας και ενθαρρύνονται περαιτέρω συνέργειες.

Η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ακαδημαϊκοί να υποβάλλουν προτάσεις για συνεργασία σε χώρα του εξωτερικού της επιλογής τους. Η υποβολή αίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη πρόσκλησης από τον συνεργαζόμενο φορέα του εξωτερικού. Κατόπιν αξιολόγησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών επιχορηγεί τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των δικαιούχων στο εξωτερικό.

Για περισσότερες δείτε την ανακοίνωση και την πρόσκληση που επισυνάπτονται παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated