Τα Eλληνικά πανεπιστήμια ανοίγουν τις πόρτες τους σε διεθνείς ακαδημαϊκούς και ερευνητές

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, με όραμα να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας και να οικοδομήσει ένα ζωντανό, χωρίς αποκλεισμούς και με διεθνή προσανατολισμό περιβάλλον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγκαινιάζει το Πρόγραμμα Επισκεπτών Καθηγητών/Ερευνητών.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνοποίησης της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην προώθηση της αριστείας στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα, ενθαρρύνοντας τη ροή κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών στην Ελλάδα για την άσκηση διδακτικών δραστηριοτήτων, τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη προγραμματισμού στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Άμεσοι δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν Επισκέπτες Καθηγητές/Ερευνητές που θα παρέχουν διδακτικό/ερευνητικό έργο. Το έργο θα συγχρηματοδοτήσει επίσης συνεργαζόμενες εταιρείες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες θα υλοποιήσουν ένα συνεργατικό ερευνητικό έργο μαζί με έναν Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή.

Το Πρόγραμμα Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τίτλο “Ελλάδα 2.0”, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021 με στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε μια νέα οικονομική και κοινωνική τροχιά μέσω μιας ποικιλίας επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα και τα κριτήρια επιλογής, τους όρους και τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Επισκέπτων Καθηγητών/Επισκεπτών Ερευνητών, καθώς και πληροφορίες για τη χρηματοδότηση, κάντε κλικ εδώ.

Εάν είστε άτομο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε το MatSiG – μια ειδική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την προώθηση αυτής της διαδικασίας αντιστοίχισης.  Παράλληλα μπορείτε να λαμβάνετε συνεχείς πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και τμήματα καθώς και να κοινοποιήσετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας, δημιουργώντας το δικό σας MatSiG ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται σε αυτόν τον οδηγό.

Εάν είστε μέλος ελληνικού πανεπιστημίου που θέλει να συνδεθεί με διεθνείς καθηγητές και ερευνητές, μη διστάσετε να δημοσιεύσετε τα MatSiGs, ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό ενώ μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα MatSiGs που δημοσιεύονται από άτομα, τα οποία εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επισκεπτών Καθηγητών/Ερευνητών.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated