ΠΜΣ Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων, MCDA» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων αποσκοπεί στη διεπιστημονική εκπαίδευση στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης, Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Μεθόδων Βελτιστοποίησης, Επιχειρησιακής Έρευνας, Βάσεων Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Αλγορίθμων.

Για την παρακολούθηση του δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 12.07.2021 έως και 20.09.2021, ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mcda.math.upatras.gr/ και τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (E-mail: , τηλ.: 2610996750 κ. Κολιόπουλος).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Νικόλαος Τσάντας, καθηγητής

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated