ΠΜΣ Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων, MCDA» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων αποσκοπεί στη διεπιστημονική εκπαίδευση στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης, Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Μεθόδων Βελτιστοποίησης, Επιχειρησιακής Έρευνας, Βάσεων Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Αλγορίθμων.

Για την παρακολούθηση του δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 12.07.2021 έως και 20.09.2021, ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mcda.math.upatras.gr/ και τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (E-mail: , τηλ.: 2610996750 κ. Κολιόπουλος).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Νικόλαος Τσάντας, καθηγητής

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated