ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (MCDA) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  • Να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση από τη Δευτέρα 18/07/2022 μέχρι τη Δευτέρα 19/09/2022 και ώρα 23:59 αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
  • Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
    (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων»). Φάκελοι υποψηφιότητας με απλό ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτοί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα  του Π.Μ.Σ. (http://mcda.math.upatras.gr/) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Email: , τηλ.: 2610996747 κ. Παναγιωτοπούλου).

Αναλυτικότερα την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated