ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΠΜΣ “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”, ιδρύθηκε το 2009, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σύγχρονη γνώση και τεχνικά εργαλεία στην θεωρία και τις χρηματοοικονομικές εφαρμογές ώστε να είναι έτοιμοι για μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο της χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2024-2025: Σεπτέμβριος 2024.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην σελίδα του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ έως τις 20 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated