ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης: 3 εξάμηνα
Διάρκεια σπουδών μερικής φοίτησης: 4 εξάμηνα

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2024-2025: Σεπτέμβριος 2024.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην σελίδα του ΠΜΣ έως τις 20 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated