ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΠΜΣ “Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Μονάδων” έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει τις θεωριτικές και πρακτικές γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα εφαρμογών της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αποτελώντας έτσι σημαντικό εφαλτήριο για ανέλιξη και σταδιοδρομία σε θέσεις ευθύνης Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων.

Διάρκεια σπουδών: 2 εξάμηνα

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2024-2025: Σεπτέμβριος 2024.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα του ΠΜΣ έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated