ΠΜΣ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη», το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που εμβαθύνει σε θέματα και μεθόδους χωρικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και περιφέρειες.Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει και φέτος χωρίς τέλη φοίτησης και η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 μόλις ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουλίου.

Λεπτομέρειες για την προκήρυξη: http://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/index.php/el/prokirykseis/prokiryksi-2023-2024

Λεπτομέρειες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα: http://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated