ΠΜΣ «Θεωρία και Εφαρμογές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή 15 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» στην Ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται εντός του Προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος (καθημερινές) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι: α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής είτε συναφή με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους (με βάση τα κριτήρια α-δ και στ) από τη Δευτέρα 21/8/2023 έως την Παρασκευή 1/9/2023 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε ενιαίο αρχείο PDF, στο e-mail: . Η πρώτη φάση επιλογής ολοκληρώνεται με την εξέταση των φακέλων και την εξέταση της ξένης γλώσσας για όσους δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα της παραγράφου 5 σχετικά με την επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα γίνει δια ζώσης την Τετάρτη 6/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο Ρέθυμνο και σε αίθουσα του Π.Κ. Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση θα κληθούν για συνέντευξη την Τρίτη 12/9/2023 και ώρα 09.30 π.μ. Η συνέντευξη θα γίνει από την Επιτροπή ηλεκτρονικά (μέσω Skype ή με e-presence).

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated