fbpx
σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ

ΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 23ης σειράς Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 20212022.

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Attachments

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Share on email