ΠΜΣ «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) γνωστοποιεί την προκήρυξη 25 θέσεων, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στην διεύθυνση , αίτηση υποψηφιότητας (την οποία μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής)
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
  • Δύο συστατικές επιστολές (Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο email στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ).
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία ταυτότητας/Διαβατηρίου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ επανίδρυσης 3624/Β/2019) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο κύκλος σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη των Σερρών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το Δίπλωμα των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, προερχόμενοι εκ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών (με σαφή σειρά προτεραιότητας, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, κ.ά.), καθώς επίσης και αυτοτελών Τμημάτων Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Φυσικών ή/και Ενεργειακών Πόρων, και Φυσικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχιούχων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το Δίπλωμά τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων έστω κι αν εκκρεμεί η ορκωμοσία.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και μερικής φοίτησης είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 Διδακτικές μονάδες /ECTS εκ των οποίων, στα δύο/τέσσερα πρώτα διεξάγονται μαθήματα, ενώ κατά το τρίτο/πέμπτο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.400€ και η πληρωμή των τελών φοίτησης κάθε διδακτικού εξαμήνου καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου τους. Η πρώτη πληρωμή γίνεται με την εγγραφή.

Με στόχο την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προσφέρει, κάθε χρόνο, μια υποτροφία εισαγωγής σε αυτό, με κριτήριο το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που θα λάβουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Με αυτήν, ο εκάστοτε υπότροφος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του Α’ εξαμήνου των σπουδών του, ήτοι, 800 € (ανά κύκλο σπουδών).

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ορίζεται από την Παρασκευή 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο του Προγράμματος, καθώς επίσης και στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Τσιάρα Ευαγγελία τηλ. 2321049124 & κ. Ντόκα Μελπομένη, τηλ.: 23210-49125 email : ).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναστάσιος Μωυσιάδης

Καθηγητής

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated