ΠΜΣ «Σύγχρονη Διαγνωστική στην Δερματολογία και την Αλλεργιολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την λειτουργία  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σύγχρονη Διαγνωστική στην Δερματολογία και την Αλλεργιολογία».

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονιμική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους 1.000€ ανά εξάμηνο σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά από 23/05/2022 έως 29/08/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated