ΠΜΣ «Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications” του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει νέο κύκλο σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022. Θα γίνουν δεκτοί συνολικά δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές που κατέχουν τίτλο σπουδών με ουσιαστική συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια ενός έτους και είναι χωρίς δίδακτρα. Στόχος του είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών στα ασύρματα συστήματα και δίκτυα νέας γενιάς. Αυτοί που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα εστιάσουν στις τεχνολογίες που συνθέτουν την κατεύθυνση των σύγχρονων και μελλοντικών κινητών επικοινωνιών (5G-6G) για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την αναγκαία εμπειρία μέσα από αντίστοιχες εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις. Το Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης από την Ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά Τηλεπικοινωνιών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, προετοιμάζοντάς τους να ξεκινήσουν ερευνητική καριέρα.

Στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αλλά και προσκεκλημένοι καθηγητές. Όλοι διαθέτουν πολύ σημαντική διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στη βιομηχανία, σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών, από τις τεχνικές και τα σύγχρονα συστήματα ασύρματης μετάδοσης ως την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/ σκαναρισμένα) είναι:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (application_form_msc.docx)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μαζί με αναλυτική βαθμολογία
 4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 8. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

Αίτηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, οι οποίοι αν γίνουν δεκτοί οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Tο Π.Μ.Σ. έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που σκοπεύει να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών συνδυάζοντας την απαραίτητη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση σε εργασίες και στην μεταπτυχιακή διατριβή που εκτείνεται σε δύο εξάμηνα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα διαμορφωθεί ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

 1. Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών
 2. Δίκτυα Επικοινωνιών
 3. Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Αισθητήρων
 4. Μεταπτυχιακή Διατριβή (συνεχίζεται και στο επόμενο εξάμηνο)

Εαρινό εξάμηνο:

 1. Ασύρματες Επικοινωνίες
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητά
 3. Τεχνολογίες για Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
 4. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το έντυπο της αίτησης καθώς και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://wireless.uop.gr/.

Τρόποι Επικοινωνίας:

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated