ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 τριάντα πέντε (35) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας”.

Οι σπουδές του Π.Μ.Σ. έχουν διάρκεια δύο (2) ετών και καταλήγουν στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) – Master of Sciences (M.Sc.) µε τίτλο ειδίκευσης «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies on Developmental and Adolescent Health”.

Οι ενδιαφερόµενες/οι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. έως και 30 Ιουνίου 2022 καθηµερινά και ώρες 10:00 και 16:00.

Γραµµατεία Π.Μ.Σ.: κος Βαγγέλης Κρητικάκος & κα Μαίρη Φούντογλου, Μεσογείων 15, 3ος όροφος- 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 216 0033788 και 800 4000 009 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

Οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρατείνεται από την 07/07/2022 έως 29/07/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ. Δείτε την παράταση της προκήρυξης εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated