ΠΜΣ «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύχθηκε ο νέος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» (Πρόσκληση).

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του – ανεξάρτητα από τη γνώση σλαβικών γλωσσών – στη μελέτη όλων των πτυχών της ιστορίας, της γραμματείας, της γλώσσας και του πολιτισμού του σλαβικού κόσμου, των σύγχρονων πολιτικών και ιδεολογικών εξελίξεων που διατρέχουν τον σλαβικό κόσμο ιδιαίτερα στις μέρες μας διαμορφώνοντας τη σύγχρονη Ευρώπη, καθώς και των διαχρονικών σχέσεων των σλαβικών λαών με τον Ελληνισμό.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα Μαθημάτων και 1 εξάμηνο για τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας) και αποδίδει συνολικά 90 ECTS. Τα Μαθήματα θα ξεκινήσουν το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως. Το Πρόγραμμα των Μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά 6 Μαθήματα – 3 ανά εξάμηνο.

Διδάσκουν εξειδικευμένοι και αναγνωρισμένοι επιστήμονες και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επίσης το Πρόγραμμα των Μαθημάτων διανθίζεται με τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων αλλά και Επιστημονικών Εργαστηρίων (Workshops).

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος το Π.Μ.Σ. συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους/ες έως και 30 Νοεμβρίου 2022 στη διεύθυνση: https://slav.theo.auth.gr/index.php/application/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://slav.theo.auth.gr ή να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και στα τηλέφωνα: 2310 991369 και 2310 997130 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (10:00 – 13:00).

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό"

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated