ΠΜΣ «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 29.04.2024, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος-Prosthodontics-Orofacial Pain» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία επτά (7) θέσεις
  2. Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία τρείς (3) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης 3213/Τ.Β΄/22.08.2019 του Π.Μ.Σ. και το ΦΕΚ τροποποίησης Κανονισμού 6278/Τ.Β΄/01.11.2023, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Το Π.Μ.Σ. «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο (2) ειδικεύσεις, της «Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία-Prosthodontics and Implant Prosthodontics» και της «Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία-Orofacial Pain Management and Gnathology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated