ΠΜΣ «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (http://dflti.ionio.gr/polico/) φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υφίσταται στον ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο σχετικά με:

α) Τη μελέτη και ανάλυση του Λόγου σε συνθήκες διαπολιτισμικής επικοινωνίας

β) Τις πολιτικές και κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας.

Περισσότερα στη προκήρυξη του προγράμματος.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated