ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» για το ακαδημαϊκό έτος
2022–2023.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ως εξής:

Α. Ειδίκευση “Πολιτικής Επιστήμης”, στις Θεματικές Ενότητες:
i. “Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική”
ii. “Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία”
Β. Ειδίκευση “Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας”.

Το ΠΜΣ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα επιπλέον για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η φοίτηση για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023 θα επιλέξει έως πενήντα (50) υποψήφιους· εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Πολιτική Επιστήμη» και εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία».

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο με αποστολή φακέλου (ταχυδρομείο) έως και την 17 Ιουνίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136
ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 17671

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated