ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για την 1η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και την 24/07/2022.

Όλα τα σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι

αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ : http://environ.survey.ntua.gr/

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, τηλ. 2107722776,

email: και τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών–Μηχανικών Γεωπληροφορικής, τηλ. : 2107722781.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated