ΠΜΣ «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 20.07.2023, αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος-Oral Pathology, Surgery and Radiology» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική τέσσερις (4) θέσεις
  2. Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική τέσσερις (4) θέσεις
  3. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος τέσσερις (4) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης 3071/Τ.Β΄/31.07.2019 του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό όπως τροποποιήθηκε στη Συνέλευση στις 07.06.2023 και σε αναμονή της έγκρισης από τη Σύγκλητο και τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής – Dentoalveolar Surgery», της «Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής – Oral Medicine and Pathology – Hospital Dentistry» και της «Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος – Oral Diagnosis and Radiology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας

  • από την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και
  • από τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated