ΠΜΣ «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 29.04.2024, αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος-Oral Pathology, Surgery and Radiology» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική τέσσερις (4) θέσεις
  2. Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική τέσσερις (4) θέσεις
  3. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος τέσσερις (4) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης 3071/Τ.Β΄/31.07.2019 του Π.Μ.Σ. και το ΦΕΚ τροποποίησης Κανονισμού 5236/Τ.Β΄/29.08.2023, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής – Dentoalveolar Surgery», της «Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής – Oral Medicine & Pathology and Hospital Dentistry» και της «Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος – Oral Diagnosis & Radiology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και από τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024 έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated