ΠΜΣ «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” για εισαγωγή φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά έως 15 Μαΐου 2024.

  • Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
  • Τρία (3) εξάμηνα σπουδών
  • Δύο (2) κατευθύνσεις:
    • “Παιδικό Βιβλίο” ή “Παιδαγωγικό Υλικό”
  • Ευέλικτος τρόπος παρακολούθησης:
  • 50% Εξ’ αποστάσεως και 50% Δια ζώσης (2 κύκλοι εξ αποστάσεως μαθημάτων & 2 κύκλοι δια ζώσης στο Α’ εξάμηνο & 2 κύκλοι εξ αποστάσεως μαθημάτων και 2 κύκλοι δια ζώσης στο Β’ εξάμηνο)
  • Τέλη φοίτησης: 2.600€ συνολικά
  • Υποτροφίες
  • Απαλλαγή διδάκτρων έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated