ΠΜΣ «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” για εισαγωγή φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά έως 15 Μαΐου 2024.

  • Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
  • Τρία (3) εξάμηνα σπουδών
  • Δύο (2) κατευθύνσεις:
    • “Παιδικό Βιβλίο” ή “Παιδαγωγικό Υλικό”
  • Ευέλικτος τρόπος παρακολούθησης:
  • 50% Εξ’ αποστάσεως και 50% Δια ζώσης (2 κύκλοι εξ αποστάσεως μαθημάτων & 2 κύκλοι δια ζώσης στο Α’ εξάμηνο & 2 κύκλοι εξ αποστάσεως μαθημάτων και 2 κύκλοι δια ζώσης στο Β’ εξάμηνο)
  • Τέλη φοίτησης: 2.600€ συνολικά
  • Υποτροφίες
  • Απαλλαγή διδάκτρων έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated