ΠΜΣ «Παιδιατρική Πνευμονολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει, την προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο την «Παιδιατρική Πνευμονολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το ΠΜΣ  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παιδιατρική Πνευμονολογία».

Ο αριθμός των εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 30 φοιτητές.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα η οποία ανέρχεται σε 1.000€ ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΜΣ από 01/06/2022 έως και 15/08/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated