ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική- Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»).

Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2024, θα είναι συνολικά 100 και στις δύο κατευθύνσεις:

Α) Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Β) Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1000 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 4000 ευρώ) και θα εξοφλέιται σε τέσσερις δόσεις των 1000 ευρώ κάθε αρχή του εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου 2022 έως και 15 Ιουλίου 2022 ηλκεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://forms.gle/PFMnJMXktSvjJxuY7

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated