ΠΜΣ «Οθωμανική Ιστορία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας.

H υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, αναρτώντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ως αρχεία τύπου pdf· μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου: 2ΜΒ· συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων: 20ΜΒ), και να την οριστικοποιήσουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αναλυτικότερα στην προκήρυξη του ΠΜΣ εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated