ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 4η χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4957/2022.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης α) στους τομείς της ολοκληρωμένης οργάνωσης και διαχείρισης εκτροφών αγροτικών ζώων και σε καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές εκτροφής για παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών προϊόντων, με έμφαση σε σύγχρονα πρωτόκολλα ευζωίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, και β) στην ορθολογική διαχείριση και ισορροπία των άγριων ζωικών πληθυσμών, τις τεχνικές προσδιορισμού της ανάγκης για ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την προστασία απειλούμενων ειδών και φυλών, αύξηση της βιοποικιλότητας και ελέγχου της υγειονομικής ισορροπίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated