ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γνωστοποιεί, σε όσους ενδιαφέρονται, ότι προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη ως:
Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)
Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων, (4 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 07 Ιουνίου έως και 07 Ιουλίου 2021.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης Πρόγραμμα μερικής φοίτησης
  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 € ευρώ
  • Εγγραφή του φοιτητή: 450 € ευρώ
  • Έως τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 1.500 € ευρώ
  • Έως τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 900 € ευρώ
  • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 1.500 € ευρώ
  • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 900 € ευρώ
  • Έως τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου: 900 € ευρώ
  • Έως τη λήξη του Δ΄ εξαμήνου: 750 € ευρώ

Παρέχεται μείωση διδάκτρων ή και πλήρης Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Διαδικασίες

Αρχικά, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://master-ebl.ihu.gr.

Αφού αξιολογηθεί η αίτηση θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τέλος, θα ανακοινωθεί η επιλογή ή μη της υποψηφιότητας στο ΠΜΣ. και σε περίπτωση επιτυχούς επιλογής θα πρέπει να γίνει η καταβολή της Α΄ δόσης των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (εδώ)

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στη γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ. 2510-462197) κατά το χρονικό διάστημα των συνεντεύξεων και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Για υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ).
Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).
Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197 – e-mail:

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated