ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation). Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια είναι έξι (6) εξάμηνα.

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων),αλλά και τη διαχείριση της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

 

Η προκήρυξη για το 2021-2022 βρίσκεται εδώ και η ενημερωτική αφίσα εδώ. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (βλ. προκήρυξηαποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών θα γίνουν κατά το διάστημα από 20 Μαρτίου έως και 20 Μαΐου 2021. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης για το ΠΜΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ “Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας”.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated