ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή» (ΦΕΚ Ίδρυσης 966/Β’/03.03.2022).

Το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή υψηλού βαθμού διδασκαλίας και εκπαίδευσης στον τομέα της διασύνδεσης των νευροεπιστημών. Οι πτυχιούχοι του προγράμματος θα αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση σε πεδία των βασικών και κλινικών νευροεπιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους από 12.06.2023 έως 10.09.2023, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: ή ή , είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣΟνοματεπώνυμο):

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Γραμματεία, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated