ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 20222023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή» (ΦΕΚ Ίδρυσης 966/Β’/03.03.2022).

Το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή υψηλού βαθμού διδασκαλίας και εκπαίδευσης στον τομέα της διασύνδεσης των νευροεπιστημών. Οι πτυχιούχοι του προγράμματος θα αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση σε πεδία των βασικών και κλινικών νευροεπιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους από 06.06.2022 έως 29.07.2022 και από 22.08.2022 έως 11.09.2022.

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Αίτηση

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated