ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Παράταση προκήρυξης και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-202, από 20.08.2022 έως και 11.09.2022.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στo A’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
  6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
  7. Βιογραφικό Σημείωμα
  8. Δύο συστατικές επιστολές
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών

Read More »

9ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περισσότεροι από εβδομήντα πανεπιστημιακοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, και καλλιτέχνες θα δώσουν το παρόν στο ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα νέων Αυλώνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική

Read More »

ΠΜΣ «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (MPhil) στην «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated