ΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καθώς και το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με την διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οργανώνουν και λειτουργούν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από 11.5.2022 έως 1.7.2022 την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο email   του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση πρέπει να περιέχεται σε αρχείο μορφής pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2022.pdf, και θα συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Π. Κάντα τηλ.: 2107724147, email: ,

Πρόσκληση

Αίτηση

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated