ΠΜΣ Μηχατρονική (Mechatronics) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Μηχατρονική (Mechatronics)

ο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. Μηχατρονική – Mechatronics» είχε ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 3585/τ. Β’ 26-9-2019) σε εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019. Ο νέος κύκλος αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε σαράντα (40) φοιτητές.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.000 € συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος, από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, 500 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο, και 500 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο 3ο εξάμηνο.

Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού.

Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. Μηχατρονική» ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021 και καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Ιουλίου 2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με εκτυπωμένη την αίτηση μέσω ταχυδρομείου ή courier στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. Μηχατρονική», στα Κοίλα Κοζάνης (ΠΔΜ Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας) Τ.Κ. 50150 εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Στην περίπτωση που επιθυμούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Μηχατρονική” και να κλείσουν ραντεβού (λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας).

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ Μηχατρονική».

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated