ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ.

Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2021 νέος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών», με διάρκεια τριών εξαμήνων και καταβολή διδάκτρων (500 ευρώ ανά εξάμηνο), αλλά και με δυνατότητα δωρεάν φοίτησης βάσει κοινωνικών-οικονομικών κριτηρίων για το 1/3 των εισακτέων. Για τους εκτός Κερκύρας διαμένοντες παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης .

Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους του ΠΜΣ σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις
  2. Δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  3. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
  4. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
  5. Ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά προγράμματα
  6. Πολιτιστικούς φορείς
  7. Εκπαιδευτικά ιδρύματα
  8. Δημόσια διοίκηση

Επιπλέον παρέχεται μοριοδότηση στις εξετάσεις ΑΣΕΠ.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές) της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τελειόφοιτοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών πριν την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων.

Μεταξύ των υποψηφίων θα επιλεγούν το Σάββατο, 9/10/2021, οι 45 πρώτοι με: (α) προσωπική συνέντευξη (40% της γενικής αξιολόγησης) (β) γραπτές εξετάσεις(40% ) καθώς και βάσει (γ) του πτυχίου και της γλωσσομάθειάς τους (20% ).

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν με γενικές ερωτήσεις κρίσεως από επιλεγμένη βιβλιογραφία (συγκεντρωμένη σε αρχείο pdf) που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε μία (κατ’ επιλογήν του υποψηφίου): αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Όλες οι διαδικασίες επιλογής (γραπτές και προφορικές) θα διεξαχθούν με χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης και συστήματος εξ αποστάσεως εξέτασης.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αίτησης και πλήρους φακέλου: Παρασκευή, 8/10/ 2021.

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος αποστέλλονται σε μορφή αρχείων pdf στο e-mail , κ. Χαρ. Μοναστηριώτης, Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας, και σε έντυπη μορφή στην ταχ. δ/νση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, ΠΜΣ Μεθοδολογία, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα.

Πληροφορίες

τηλ. 6977 177 940 και 2661087343, -87329, -87331, καθώς και στην ηλ. δ/νση του προγράμματος ,όπου βρίσκεται το έντυπο αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ

Καθηγητής

Γρηγόριος Ψαλλίδας

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated