ΠΜΣ «Μεταφραστική Έρευνα στην Βιοϊατρική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μεταφραστική Έρευνα στην Βιοϊατρική» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα πλήρους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον υπάρξουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω Covid-19.

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και εντατικό, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου και περιέχει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3000 ευρώ, και η καταβολή τους γίνεται σε 3 δόσεις: €1.000 με την αποδοχή της φοίτησης , €1.000 έως τέλη Ιανουαρίου (Α’ εξάμηνο), € 1.000 έως τέλη Μαϊου (Β’ εξάμηνο).

Σε ειδικές περιπτώσεις θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των δόσεων με διακανονισμό.

Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ().

Share This Post

Recent Posts

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση

Read More »

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated