ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από τη Δευτέρα 17/07/2023 μέχρι και την Κυριακή 24/09/2023 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., να στείλουν Email στο , ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Email: , τηλ.: 2610996747 κ. Παναγιωτοπούλου).

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated